Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

събота, 11 декември 2010 г.

FSBFSB на английски език. Нещо, като Клиф Ричард на испански.
Балкантон BTA 11176

Няма коментари:

Публикуване на коментар