Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

вторник, 11 януари 2011 г.

Изпълнения на Надя Сотирова
Не си ли плакал ти,
когато люлякът цъфти?
Балкантон BTH 474

Няма коментари:

Публикуване на коментар