Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

вторник, 1 февруари 2011 г.

Музикален коктейлМежду да и не плават ледове,
между не и да греят цветове.
Балкантон BTA 1183

Няма коментари:

Публикуване на коментар