Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

понеделник, 21 март 2011 г.

Airwaves - Next Stop 1979

Изключително ми е драго да Ви представя настоящата плоча по причина, че съм чакал срещата ми с нея от половин живот време. И на фона на изпусналите хвостохранилища, тройната японска напаст, вселенската криза, няколкото флашки, муамарския петрол и секналите ми помощи за безработица, неочаквано, от немайкъде се случва и нещо стоплящо душата. Тук искам да направя своя поклон към Борислав Лазаров, и изкажа благодарността си за тоз страхотен подарък! Надявам се и от Ваше име!
no filters, manually remastered
strongly recommanded

Ray Martinez
John David
Dave Charles

Airwaves - Next Stop - 1979
Mercury 9109 625

Няма коментари:

Публикуване на коментар