Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

сряда, 25 май 2011 г.

Пее Димитър Йосифов


Dimitar Jossifov

1. Quando vedrai la mia ragazza
2. La Prima che incontro
3. Sabato sera
4. Stasera No No No

Балкантон 5687

Няма коментари:

Публикуване на коментар