Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

сряда, 19 октомври 2011 г.

Пътека до теб

... а днес до теб се строят магистрали...
Поздравявам предизборно моите приятели:
"...да пием от твоето вино,
което е мляко за нас..."
... а някога са имали очи да пеят за чистото Черно море...
...и млъквам до след тях, да не нагазя лука...
Балкантон BTK 3032

Няма коментари:

Публикуване на коментар