Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

вторник, 6 декември 2011 г.

Стихове от Христо Ботев

изп. Стефан Гецов
Балкантон 5701
Normalize RMS -20dB - понеже на места нииищо не се чува. Голeмият артист борави с голяма динамика, но няма кой да му каже все пак да не говори на носа си, като Божидар Димитров. Както и да е - това е преди близо половин век, няма adobe...

Няма коментари:

Публикуване на коментар