Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

сряда, 28 март 2012 г.

Югославски народни песни

Балкантон BMM 5760

Zivka Milosevic i Lela Aleksic

Po Gradini Mesecina
Bosioce moj zeleni
Duni Vetre Sa Bukulje Planine
Divlje ruze

Няма коментари:

Публикуване на коментар