Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

неделя, 10 октомври 2010 г.

Конкурс за най-хубава естрадна песен - 1963г.За ценители! Red vinyl
Балкантон 368

Няма коментари:

Публикуване на коментар