Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

четвъртък, 28 октомври 2010 г.

Frida Boccara


Oct. 29, 1940 - Aug. 8, 1996

Мелодия 20579-80

Няма коментари:

Публикуване на коментар