Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

понеделник, 6 юни 2011 г.

Десет песни от Златния фонд на Микис Теодоракис

Ten Songs from the Golden Fund of Mikis Theodorakis
Не ми е ясно Микис ли си има Златен фонд или като как!?
Балкантон BTA 11265

Няма коментари:

Публикуване на коментар