Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

четвъртък, 9 юни 2011 г.

Песни на балканските народи изпълнява трио Синхрон

Trio "Synchron" - Songs of balkan nations
Cтоян Гигов, Ваня Цокова, Георги Бейков
Балкантон BTA 1743

Няма коментари:

Публикуване на коментар