Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

събота, 6 август 2011 г.

Песенен поздрав от България

Vocal Greetings from Bulgaria
Балкантон BXA 11764

Няма коментари:

Публикуване на коментар