Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

петък, 26 август 2011 г.

Песни от съпротивата

Ало, ало...
Балкантон BXM 6117

Няма коментари:

Публикуване на коментар