Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

неделя, 12 февруари 2012 г.

Ivana Pandurović

Балкантон BMK 2511
Предполагам, че Йована = Ivana

Няма коментари:

Публикуване на коментар