Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

четвъртък, 16 февруари 2012 г.

Udo Jürgens

Балкантон BTM 5996
Картни !

Няма коментари:

Публикуване на коментар