Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

събота, 6 ноември 2010 г.

Диско 8


Пример за мързелива обложка на плоча.
Както и непреодолимо желание за самоувековечаване.
Балкантон BTA 10682

Няма коментари:

Публикуване на коментар