Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

неделя, 28 ноември 2010 г.

Българска телевизия - Песента на Всяка неделя '842 праскови и 2 череши
Балкантон BTA 11477

Няма коментари:

Публикуване на коментар