Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

четвъртък, 18 ноември 2010 г.

Комитет за отдих и туризъм

Балкантон BOA 1687
През 1973 г. се създава Комитет за отдих и туризъм с ранг на Министерство, което утвърждава туризма като приоритетен отрасъл за българската икономика./из нета/

Няма коментари:

Публикуване на коментар