Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

събота, 23 юли 2011 г.

Цигански песни

Изпълнява ансамбълът на Яшар Маликов
Балкантон BMM 5755

Няма коментари:

Публикуване на коментар