Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

събота, 30 юли 2011 г.

Аурелиано Пертиле

Aureliano Pertile
9 November 1885, Montagnana - 11 January 1952, Milan
Балкантон BKA 1549

Няма коментари:

Публикуване на коментар