Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

сряда, 27 юли 2011 г.

Песни и маршове за народната армия

25 години Ансамбъл за песни и танци на БНА
Балкантон BXA 1128


Няма коментари:

Публикуване на коментар