Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

събота, 2 юли 2011 г.

X Конгрес на БКП - 1971г.

Приветствено слово на Леонид Брежнев - Генерален секретар на ЦК на КПСС
Балкантон ВАА 1287
40 години, а!?

Няма коментари:

Публикуване на коментар