Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

вторник, 6 септември 2011 г.

Ален мак Расти и хубавей

Не е упоменато, но текстът на "Ален мак" е на Иван Сокачев.
Балкантон BXK 2891

Няма коментари:

Публикуване на коментар