Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

четвъртък, 15 септември 2011 г.

Български народни песни

Василчо Станка захвърля с бели, червени шекери...
Балкантон BHM 5978

Няма коментари:

Публикуване на коментар