Please ,alert me if the links do not work!

This blog continues to operate only for very good friends.
Comments and links - just personal.
Блогът остава да съществува само за много добри приятели.

вторник, 6 септември 2011 г.

Химн на НРБ

Химнът на Народната Република/да не стане грешка!/
Балкантон BXK 2962

Няма коментари:

Публикуване на коментар